Bjugn Kulturskole

Bjugn Kulturskole startet opp høsten 1977 og har i løpet av 33 år utviklet seg til å bli den største kulturskolen i Fosenregionen. Skolen har i dag 350 elevplasser og 15 ansatte som gir et variert tilbud innenfor musikk, dans og billedkunst. Skolen driver et utstrakt salg av tjenester og kompetanse til kor, korps, grunnskoler, barnehager, videregående skole og andre kulturskoler.

I 1995 fikk Bjugn Kulturskole sine egne lokaler i Bjugn Musikkverksted. Lokalene er innredet med øvingsrom og lydstudio, og brukes fritt av rockeband og uorganiserte grupper i Bjugn og Ørland. I tillegg har Bjugn Musikkverksted eget lyd/lysutstyr som lånes/leies ut til arrangementer.

Bjørnar Harøy (Rektor)
Mobil: 975 96 695
E-post: bjornar.haroy@bjugn.kommune.no
 

 

Kulturskolen - skjema for opptak/utmelding

Klikk her for SøknadskjemaUndervisningstilbud

Kulturskolen tilbyr undervisning på de fleste instrumenter. Herunder; tangentinstrumenter, blåseinstrumenter, strengeinstrumenter, sang, slagverk osv. Vi har også utviklet tilbud innen andre estetiske uttrykksformer, for tiden; dans, skapende skriving og bilde.

Individuell undervisning
Elevene får opplæring alene eller i grupper på opp til fire, avhengig av instrument. Undervisningstiden er i dag på ca. 20 min. pr. elev.  Bilde/kunstverksted regnes som gruppeundervisning men må betales med samme pris som individuelt på grunn av at skolen dekker alt nødvendig materiell.

Gruppeundervisning
Kulturskolen kan tilby gruppeundervisning i dans, barnekor, rockeband og gruppestørrelse er fra 5 til 15 stk. pr. gruppe. Undervisningstiden er i dag på 45 - 60 min. pr. gruppe.Hva koster det å være med?
(elevpenger pr. halvår)
Individuell undervisning og bilde/kunstverk: kr. 1250,-
Gruppeundervisning: kr. 1000,-

Friplass
Hel eller delvis friplass kan etter bestemte regler gis til familier med skattbar inntekt under kr. 130.000,- og det må søkes for hvert halvår. Søknad med ligningsattest sendes BKMK senest: 15. September og 01. Februar.

Moderasjonsordning
(gjelder kun individuell undervisning)
30% moderasjon for 2. barn/elevplass.
50% moderasjon for 3. barn/elevplass, 4. barn/elevplass osv.
Det gis ikke moderasjon på gruppeundervisning.

Søknadsfrister (opptak og utmelding)
Høst: 15. november. Vår: 15. mai. Skriftlig søknad og skriftlig utmelding!
Flere opplysninger får du ved å henvende deg til servicetorget på rådhuset,
tlf 72 51 95 00 eller e-post til postmottak@bjugn.kommune.no

Søknadsskjema
På www.bjugn.kommune.no  finner du e-skjema som kan fylles ut og sendes direkte med eller uten e-signatur/ BankID. Søknadsskjema får du også ved å henvende deg til servicetorget på rådhuset, tlf 72 51 95 00, eller du kan sende en e-post til postmottak@bjugn.kommune.no.Kulturskolen
Bjugn Kulturskole er først og fremst et viktig virkemiddel for kommunens tilrettelegging for gode oppvekstvilkår for barn og unge. I tråd med Bjugn kommunes satsing på kultur som helseforebyggende tiltak er det også lagt til rette for at en også voksne får tilbud om undervisning ved kulturskolen.

Alle elever skal ut fra egne forutsetninger og ønsker, ta i bruk sine muligheter i en aktiv og meningsfylt tilværelse. Gjennom deltakelse gis de muligheter til å kunne oppleve, glede seg over, forstå og uttrykke seg ved hjelp av estetiske/kulturelle uttrykksformer. Elevene skal praktisere den kulturelle uttrykksform de selv har valgt. Kulturskolens oppgave er å stimulere elevene til videre utvikling gjennom veiledning og formidling, og at dette skjer i et trygt, trivelig og motiverende miljø.

Lokalisering
Kulturskolen driver desentralisert undervisning i alle skolekretsene.
I noen tilfeller må det beregnes at undervisningen foregår i en annen skolekrets.  I Botngård legges så godt som all undervisning til Bjugn Musikkverksted og spesialrommene i det nye kulturhuset.

Andre tilbud
Musikkverksted, lydstudio samt utleie av lyd- og lysutstyr. Salg av utøvende musikertjenester og pedagogiske tjenester til øvrig skoleverk. Arrangering av kurs, konserter og forestillinger i ulike sjangere (f.eks. FosenRock og UKM).

Samarbeid
Kulturskolen satser sterk på samarbeid og utviklingsarbeid. Lokalt gjennom samarbeid med grunnskole, videregående skole og lokalt kulturliv. Interkommunalt samarbeid med andre kommuner i regionen gjennom Fosen Kulturforum.