Booking av arrangementer gjøres til kulturhusleder Svein Strugstad, mobil 913 52 900, eller billettsjef Signe Woldseth, telefon 725 19 509. Tekniske spørsmål rettes til driftstekniker Arnt Grande, mobil 976 13 851

Nettsiden er designet og utviklet av SocialGrab AS