Booking av arrangementer gjøres til kulturhusleder Christer Harøy, mobil 951 15 611. Tekniske spørsmål rettes til driftsleder Arnt Grande, mobil 976 13 851

Nettsiden er designet og utviklet av SocialScreen AS